De stichting Hart voor Zorg en Welzijn is opgericht op 23 juni 2015. De stichting Hart voor Zorg en Welzijn functioneert als een “samenwerkingsorgaan” op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorg-ondersteunende diensten, verzorging, verpleging en begeleiding.

Het vestigingsadres is Schalmeistraat 43, 6217 EV Maastricht, gelegen in de wijk “Oud-Caberg”.

De stichting kent een drietal organen die te onderscheiden zijn in bestuur/toezichthoudende organen en adviserende/medezeggenschapsorganen.

  1. de Raad van Bestuur
  2. de Raad van Toezicht
  3. de Cliëntenraad

Verpleging en verzorging zijn tot op heden het fundament en het bestaansrecht waar Hart voor Zorg en Welzijn op is gebouwd. De bij de start beoogde begeleiding als 3 component bleek vooral een bijkomstigheid die voorwaarde vormt voor het bieden van integrale aanpak. Verklaring hiervoor is te zoeken bij onze doelgroep. Deze, vaak oudere, lichamelijke beperkte, cliënten willen graag zoveel mogelijk zelfregie in eigen regio hebben., met zo min mogelijke ondersteuning; en dan het liefst zoveel mogelijk uit hun eigen netwerk.

Met de verbreding van haar zorg tracht de stichting steeds weer haar doel te bereiken door de zorgvraag zoveel en zo lang als mogelijk in de eigen omgeving op te pakken. Door samen te werken met een kleine groep specialisten, ieder met hun eigen achtergrond en invalshoek, staat de stichting sterk in het opzetten van een goed afgewogen zorgplan.

Bij de Stichting Hart voor Zorg en Welzijn is er altijd maar één persoon die in het middelpunt staat. En dat is de zorgbehoevende. Anders gezegd: Met Hart voor Zorg en Welzijn draait uw leven niet om zorg, de zorg draait om uw leven.

Stichting Hart voor Zorg en Welzijn ondersteunt haar cliënten zoveel als nodig en zo weinig als mogelijk. Ik elk contactmoment zijn onze medewerkers vertrouwd, flexibel en persoonlijk.