Het gouden Prezo keurmerk weer gehaald

9 oktober hebben wij het gouden Prezo keurmerk weer gehaald. Afgelopen week hebben wij een audit gehad van Stichting Perspekt. Super trots zijn wij!

Over Prezo

Spreken we over Verpleging, Verzorging & Thuiszorg, dan hebben we het over langdurige ouderenzorg en thuiszorg. PREZO voor uw sector is een werk- en denkmodel, gebaseerd op het vigerende Kwaliteitskader voor uw branche. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft u handvatten hoe het kán. PREZO geeft aan welke prestaties u moet realiseren; hoe u dat doet, bepaalt u zelf.

Centraal binnen PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg staan uw bewoners en cliënten. Waarden en bijbehorende prestaties vormen het startpunt van de dialoog tussen medewerker en bewoner/cliënt over persoonsgerichte zorg. Wat vinden zij van hun woon- en leefsituatie? En van hun deelname aan de samenleving? Hoe ervaren zij de lichamelijke en geestelijke ondersteuning? Met PREZO maakt u behoeftes van bewoners en cliënten bespreekbaar.

PREZO kijkt naar het leveren van prestaties aan bewoners en cliënten door zorgprofessionals en organisaties in de praktijk, en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van bewoners en cliënten. Omdat kwaliteit uiteindelijk staat voor hún kwaliteit van leven. Andersom geldt dat deze cliëntervaringen weer bijdragen aan het verbeteren van uw prestaties.

U kunt PREZO als kwaliteitssysteem gebruiken. Daarnaast is het mogelijk uw organisatie te laten toetsen om het PREZO keurmerk te behalen.

Het PREZO keurmerk Verpleging, Verzorging & Thuiszorg

Met het PREZO keurmerk laat u zien:

  • dat uw bewoners en cliënten tevreden zijn
  • dat u uw prestaties vóór deze cliënten structureel verbetert
  • dat uw organisatie verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die uw branche stelt
  • dat u een verantwoord ondernemer bent die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *